Συναγερμοί Κάμερες Ασφαλείας Security CCTV

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες Πυρανίχνευση - Magasat.gr
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συναγερμοί Κάμερες Ασφαλείας Security
Ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας – συναγερμών οικιακής, επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης. Απομακρυσμένη διαχείριση. Προσαρμόσιμες λύσεις. Κέντρα λήψης σημάτων. Συναγερμοί Κάμερες Ασφαλείας Security CCTV.

Παρέχουμε προηγμένες ενσύρματες και ασύρματες λύσεις, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και κάθε περίπτωση.

Χρησιμοποιώντας υλικά τελευταίας τεχνολογίας, εναρμονισμένων με τα τελευταία διεθνή πρότυπα και τους κανόνες ασφαλείας, είμαστε πάντα βέβαιοι για την αξιοπιστία και ορθή λειτουργία των συστημάτων που παραδίδουμε.

Αναλαμβάνουμε συντηρήσεις παλαιών εξοπλισμών, αναβαθμίσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες Πυρανίχνευση - Magasat.gr
ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CCTV
Συναγερμοί Κάμερες Ασφαλείας Security
Συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV νέας γενιάς. Πλήρως απομακρυσμένη διαχείριση. Κάμερες υψηλών επιδόσεων εσωτερικού & εξωτερικού χώρου.

Συνδυάζουμε αναλογικές και δικτυακές κάμερες με τελευταίας τεχνολογίας υβριδικά καταγραφικά, ώστε να αξιοποιούμε την μέγιστη απόδοση κάθε υλικού καλύπτοντας κάθε απαίτηση επιτήρησης και προστασίας, καθώς και να μένουμε πάντα ανταγωνιστικοί στις τιμές μας.

Συναγερμοί Κάμερες Ασφαλείας Security | Magasat.gr

Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες Πυρανίχνευση - Magasat.gr
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Συστήματα πυρανίχνευσης πολλαπλών ζωνών. Διασύνδεση με αυτοματισμούς συναγερμού.
Έλεγχος παρουσίας καπνού – θερμοκρασίας – ρύπων ατμόσφαιρας κλπ.

Σχεδιάζουμε και επιλέγουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις συστημάτων και εξοπλισμού πυρανίχνευσης, με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και κάθε λεπτομέρεια για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης φωτιάς στην εγκατάστασή σας.

Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες Πυρανίχνευση - Magasat.gr
ΕΠΙΓΕΙΕΣ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ
Δορυφορικά & επίγεια τηλεοπτικά συστήματα. Εγκαταστάσεις, έλεγχος, αναβαθμίσεις, αντικαταστάσεις και ρυθμίσεις καλωδιακών και δορυφορικών συνδέσεων.

Με την τεχνογνωσία μας και την πολύχρονη εμπειρία μας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες σας ποιοτικά και αξιόπιστα στην ψηφιακή εποχή.

Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες Πυρανίχνευση - Magasat.gr
ΑΣΥΡΜΑΤΑ & ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
Μελέτες και εγκαταστάσεις τοπικών ασύρματων και ενσύρματων δικτύων. Καλωδίωση, τερματισμός και επαγγελματική πιστοποίηση δικτύων.

Παρέχουμε ποιοτική και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων δικτύων, αλλά και έλεγχο και επέκταση υφιστάμενων δικτύων, με την τελευταία τεχνολογία και την μέγιστη ασφάλεια.

Συναγερμοί Κάμερες Ασφαλείας Security
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Μελέτες και εγκαταστάσεις συστημάτων ελέγχου πρόσβασης

Παρέχουμε τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης σε διαβαθμισμένους χώρους, αξιοποιώντας καινοτομίες και τις τελευταίες τεχνολογίες καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες σας σε θέματα ασφάλειας, επιτήρησης και ελέγχου.

Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες - Magasat.gr
ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ
Εξειδικευμένη μελέτη, εγκατάσταση και προγραμματισμός αυτοματισμών.

Σχεδιάζουμε, επιλέγουμε, εγκαθιστούμε και προγραμματίζουμε τις κατάλληλες καινοτόμες λύσεις τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες, βάσει των αναγκών σας, σας δίνουν τον απόλυτο έλεγχο σε συστήματα ασφάλειας, θέρμανσης, φωτισμού, ηλεκτρικών συσκευών, κα όπου και αν βρίσκεστε.